OPVOEDEN VOLGENS DE STERREN

19 Okt

Vuur, aarde, water of lucht: het element waaronder je kind geboren is, is medebepalend voor zijn karakter. Hoe kun je in de opvoeding van die kennis gebruikmaken?

Het vuurtype: Ram, Leeuw en Boogschutter

Karaktereigenschappen

Pubers van het vuurtype zijn enthousiast, actief en spontaan. Ze treden het leven met een open vizier tegemoet. Soms kunnen ze wat eigenwijs uit de hoek komen. Het zijn vrolijke, optimistische kinderen met veel lef en zelfvertrouwen. Risico nemen is voor hen niet eng, maar juist leuk. Sterker nog, ze hebben spanning en avontuur nodig om zich goed te voelen. Stoere types dus, die nog wel eens ruw of onbehouwen uit de hoek kunnen komen. Als ouder kun je een vuurpuber het best veel ruimte geven om zijn tomeloze energie tot uitging te brengen.

Wat vinden ze moeilijk?

Deze kinderen zijn fanatieke druktemakers, die van links naar rechts schieten. Daarbij verliezen ze de praktische kant nogal eens uit het oog. Plannen is dan ook niet hun sterkste kant. Een concreet doel bepalen en daaraan vasthouden, geduld opbrengen en rekening houden met anderen zijn dingen waar vuurtypes vaak moeite mee hebben.

Waar kun je ze mee helpen?

Vuurpubers kunnen soms arrogant worden, of té impulsief. Als ouder doe je er goed aan duidelijke grenzen te stellen en je kind altijd zijn afspraken na te laten komen. Help hem verder zijn zelfbeheersing te ontwikkelen en om anderen in hun waarde te laten.

Studie en carrière

Deze types nemen graag het initiatief; in hun studie en werk zetten ze vaak de trend. Een Ram werkt het liefst projectmatig en ontwikkelt daarbij steeds iets nieuws. Een Leeuw komt het beste tot zijn recht in een leidinggevende of representatieve functie. In ieder geval in een baan met veel aanzien. Beroepen die goed bij een Boogschutter – de ‘eeuwige student’ – passen, zijn docent, journalist, advocaat of arts.

Verliefdheid en relaties

Vuurpubers doen hun naam eer aan: ze staan snel in vuur en vlam. Het zijn echte veroveraars. Eenmaal verliefd gaan ze gepassioneerd op hun doel af. Vooral Rammen laten er geen gras over groeien. Leeuwen zijn charmeurs, die hun geliefde veroveren met grootse gebaren en veel romantiek. Boogschutters zijn jagers van het soort die het gras aan de overkant groener vindt. Niet altijd even trouw kortom.

Communiceren met een vuurpuber

Kinderen van dit type zoeken als geen ander de grenzen op. Conflicten in de pubertijd zijn dan ook onvermijdelijk. Vooral met ‘aardeouders’ bost het nogal eens; die hebben de neiging hun kind af te remmen in hun levenslust en dadendrang. Zorg er als ouder voor dat je ‘vuurvast’ bent en je autoriteit op een heldere manier laat gelden. Wees open en direct, maar vooral ook duidelijk en consequent. Niet gehoord of niet serieus genomen worden maakt vuurpubers dwars. Respect, liefde, vertrouwen en voldoende vrijheid zijn daarom toverwoorden.

Het aardetype: Stier, Maagd en Steenbok

Karaktereigenschappen

Aardetypes zijn degelijk, nuchter en realistisch. Harde werkers ook; ze nemen de tijd om dingen zorgvuldig aan te pakken en laten zich niet gauw gek maken. Meestal verloopt hun pubertijd vrij rustig. Kinderen van dit type zijn vaak behoorlijk materialistisch: ze gaan goed gekleed en bezitten de nieuwste snufjes. Omdat ze erg met hun uiterlijk bezig zijn kunnen ze in de pubertijd extra worstelen met lichamelijke veranderingen.

Wat vinden ze moeilijk?

Als deze kinderen niet lekker in hun vel zitten, reageren ze negatief of cynisch. Ze zijn eerder geneigd iets van een sombere dan van een positieve kant te bekijken. Neerslachtigheid en depressie liggen op de loer. Gevoel van eigenwaarde is voor aardetypes niet vanzelfsprekend. Door hun materialistische inslag kunnen ze soms als kil en afstandelijk overkomen.

Waar kun je ze mee helpen?

Om wat luchtiger en vrolijker door het leven te gaan. Laat zien dat lol maken en genieten oké is, zeker op deze leeftijd! Stimuleer ze om het initiatief te nemen en contact te leggen met anderen. Maak duidelijk dat je hun prestaties waardeert en hun zelfvertrouwen zal zienderogen groeien.

Studie en carrière

Zakelijk, geduldig, realistisch; zo is een aardetype in zijn werk. Hij ordent zaken en creëert een duidelijke structuur. Lang en hard werken is voor hem geen probleem. In bestuurlijke functies komt hij goed tot zijn recht. Aardepubers zullen zich vaak tot de wereld van het grote geld aangetrokken voelen. De IT, de overheid, de bouw (architectuur) en de grafische industrie zijn richtingen die goed bij hem passen.

Verliefdheid en relaties

In de liefde zijn aardetypes erg voorzichtig. Ze willen eerst zeker weten of ze in de smaak vallen. Pas dan beginnen ze hun veroveringsspel, bij voorkeur door de (potentiële) geliefde te overladen met cadeaus. Een Stier heeft tijd nodig om aan de nieuwe situatie van het ‘stel zijn’ te wennen. Lukt dat, dan is hij een zeer trouwe partner. Een Maagd is erg kieskeurig en zal niet gauw verliefd worden. Al dat kleffe gedoe vindt hij maar niks. Van de drie aardetekens is de Steenbok het meest gesloten. Hij stelt hoge eisen: pas als de potentiële partner op alle niveaus is goedgekeurd (opleiding, achtergrond, uiterlijk etc.) kan zich een langdurige relatie ontwikkelen.

Communiceren met een aardepuber

Benader aardepubers op een rustige en nuchtere manier. Als ze in de problemen zitten werkt het beter om praktische oplossingen te zoeken dan in discussie te gaan of je autoritair op te stellen. Dit type kinderen heeft veel behoefte aan veiligheid. Inconsequent gedrag vinden ze vreselijk en brengt hen danig uit hun evenwicht. De tegenpool van aarde is vuur. Een vuurouder doet er goed aan zijn enthousiasme enigszins te temperen. Grote kans dat hij anders frontaal botst met de nuchtere en kalme houding van zijn kind.

Het luchttype: Tweeling, Weegschaal en Waterman

Karaktereigenschappen

Luchttypes zijn de meest spraakzame van de vier elementen. Als puber hebben ze altijd hun woordje klaar. Ze zitten vol ideeën en delen die graag met de rest van de wereld. Contact leggen gaat hen makkelijk af. Luchtkinderen kunnen dingen goed relativeren en houden zeker niet van moeilijk doen. Ze zijn verstandelijk ingesteld en goed in logisch nadenken. Alles wordt zorgvuldig van twee kanten bekeken, voordat er een oordeel wordt geveld. Kennis opdoen en doorgeven vinden ze heerlijk. Communicatie is voor dit type het sleutelwoord.

Wat vinden ze moeilijk?

Soms zijn deze pubers erg theoretisch. Door alles naar boekenkennis te vertalen komen ze nogal eens afstandelijk over. Omgaan met emoties en gevoelens is voor hen lastig. Ook hebben ze de neiging de realiteit uit het oog te verliezen. In de haast alles uit te leggen struikelen ze regelmatig over hun eigen woorden. Luchtkinderen zijn natuurlijke piekeraars: ze vinden het moeilijk hun altijd maar malende gedachten tot stilstand te brengen. Dat kan ze druk, nerveus en wispelturig maken.

Waar kun je ze mee helpen?

Om oprecht te leren luisteren en zich te verdiepen in wat er in anderen omgaat. Check samen met je kind steeds weer hoe realistisch zijn gedachtespinsels zijn. Zo kun je hem helpen om minder te tobben.

Studie en carrière

Luchtmensen zijn de boodschappers van de samenleving. Ze brengen zaken in beweging en leggen verbindingen tussen mensen. Denken en praten is hun kracht. Zolang hij maar goed contact heeft met anderen voelt het luchttype zich in elke werkomgeving thuis. Een baan in de journalistiek of politiek is bij uitstek geschikt.

Verliefdheid en relaties

Relaties zijn heel erg belangrijk voor een luchtpuber. Als hij verliefd is maakt hij dat duidelijk met een brief of gedicht. Woorden betekenen voor hem meer dan daden. Vooral Tweelingen kunnen niet zonder een interessante en spannende partner waar vele uren mee gediscussieerd kan worden. Weegschalen willen vooral alles samen delen. Heel liefdevol, maar het gevaar bestaat wel dat hij zo zijn eigen identiteit verliest. De vrijheidslievende Waterman heeft niet zo’n behoefte aan een intieme liefdesband. Kameraadschap, vrijheid en gelijkwaardigheid zijn voor hem belangrijker.

Communiceren met een luchtpuber

Luchtpubers begrijpen snel waar het om gaat en weten dingen goed te verwoorden. In een conflictsituatie gaan ze zonder meer de strijd met je aan. Leg in dat geval duidelijk uit waarom je reageert zoals je doet; begrip is de helft van de oplossing bij deze kinderen. Met een waterouder – de tegenpool van lucht – kan de communicatie soms stroef verlopen. Een waterouder reageert gevoelsmatig en dat is nu net iets waar een luchtkind moeilijk mee uit de voeten kan.

Het vuurtype: Kreeft, Schorpioen en Vis

Karaktereigenschappen

Watertypes zijn echte gevoelsmensen. Ze beschikken over een groot inlevingsvermogen en enorme verbeeldingskracht. Dromers zijn het, waarvan de realiteitszin soms ver te zoeken is. Waterpubers voelen sferen en stemmingen van anderen feilloos aan. Bovendien is hun intuïtie haarscherp. Ze zijn heel direct betrokken bij de dingen die ze meemaken en reageren direct vanuit hun gevoel. Dat maakt ze emotioneel bijzonder kwetsbaar. Deze kinderen hebben grote behoefte aan emotionele geborgenheid en een veilige thuishaven.

Wat vinden ze moeilijk?

Pubers van dit type kunnen nare ervaringen soms moeilijk loslaten; ze blijven lang in hun negatieve emoties hangen. Iets objectief bekijken of een gebeurtenis relativeren is voor hen lastig. Angst en depressieve buien zijn dan niet ver weg. Omdat ze zich zo goed inleven vinden ze het moeilijk duidelijke grenzen te stellen, met het gevaar dat anderen over hen heenlopen. Om aan de overdaad aan gevoelens te ontkomen kunnen waterpubers nog wel eens vluchten in drank of drugs.

Waar kun je ze mee helpen?

Om hen met beide benen op de grond te houden en hun praktische kant te ontwikkelen. Voorkom dat de fantasie de overhand krijgt. Leer hen dat hun eigen gevoelens óók de moeite waard zijn en dat ze op tijd grenzen stellen naar anderen.

Studie en carrière

De gevoelige watertypes komen geweldig tot hun recht in verzorgende beroepen als arts of verpleegkundige. In het zakenleven doen ze het vooral goed achter de schermen, bijvoorbeeld in de water- of milieusector of de scheepvaart. In een ‘harde’ werkomgeving als een bank of een advocatenkantoor wordt hun gevoeligheid vaak minder gewaardeerd.

Verliefdheid en relaties

Waterpubers hechten zich snel aan een nieuwe geliefde. Er wordt niet zoveel gepraat, maar des te meer gevoeld. Dit type is constant attent op de gemoedstoestand van de ander. Verliefde kreeften zijn vooral heel zorgzaam voor hun partner. Wordt een Schorpioen verliefd, dan gaat dat gepaard met heftige emoties. Het zijn gepassioneerde minnaars die ‘alles of niets’ willen. Vissenpubers kunnen zich totaal verliezen in de romantiek. Het gevaar is dat ze hun geliefde daarbij teveel op een voetstuk plaatsen.

Communiceren met een waterpuber

Waterpubers pikken de gemoedstoestand van hun ouders direct op, ook als die hun verdriet of boosheid proberen te verbergen. De stemming in het gezin oefent een grote invloed uit op hoe ze zich voelen. Maar zo makkelijk als dit type anderen aanvoelt, zo moeilijk is het soms zijn gevoel te doorgronden. Bovendien zijn waterkinderen snel gekwetst en voelen ze zich gauw minderwaardig. Dat maakt de communicatie er niet makkelijker op. Een voorzichtige, zorgzame aanpak is het beste. Respecteer je kind zijn gevoeligheid. Kom niet aan met uitspraken als ‘zo erg is het nu ook weer niet’; daarmee voelt hij zich niet serieus genomen. Als natuurlijke tegenpool zal een luchtouder proberen het gevoel vooral rationeel te benaderen, maar dat werkt juist averechts. Beter is proberen je in te leven in zijn belevingswereld te verplaatsen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Hermine Merlijn, astrologe en regressie- en reïncarnatietherapeute. Naast therapie geeft Hermine workshops Spiritueel bewustzijn en Spiritualiteit en zwangerschap. Meer weten? Kijk op http://www.samskara.nl of bel 0570 – 636 503.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: