ZO VLIEGT U DE WACHTLIJST VOORBIJ

19 Aug

De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van een prima kwaliteit. Het enige probleem: je moet soms lang wachten op bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie. Vandaar dat steeds meer mensen naar de ons omringende landen gaan voor een behandeling.

Naar schatting wordt 1 à 2% van alle medische behandelingen die Nederlanders jaarlijks ondergaan in het buitenland uitgevoerd. Dat lijkt niet veel, maar op een bevolking van 16 miljoen gaat al gauw om tienduizenden patiënten. En dat aantal stijgt gestaag. Bij zorgverzekeraar Univé/VGZ bijvoorbeeld, worden per jaar zo’n 20.000 verzekerden over de grens geholpen. Bij  CZ zijn dat er circa 10.000 en bij Zilveren Kruis Achmea zo’n 4.000. Het gaat dan om geplande, medisch noodzakelijke zorg, die (deels) door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Meer dan 90% van de buitenlandse behandelingen vindt plaats in België of Duitsland, op grote afstand gevolgd door landen als Frankrijk, Spanje en Turkije.

Soms gaan patiënten op aanraden van hun zorgverzekeraar naar het buitenland. In verreweg de meeste gevallen vragen ze echter zelf om een behandeling over de grens. De belangrijkste reden: je bent er sneller aan de beurt. Soms zit de beste specialist ook in het buitenland. Voor bewoners van de grensstreek is een ziekenhuis in België of Duitsland vaak simpelweg dichterbij. Met een beetje geluk word je daar ook nog eens flink in de watten gelegd. En het mooiste van alles: in veel gevallen kost het niets extra. Maar waar moet je nu allemaal op letten als je voor een behandeling in het buitenland kiest?

Gecontracteerde zorg

Uw Nederlandse zorgverzekering heeft een werelddekking. Dat betekent, dat u met uw zorgverzekeringpas overal ter wereld gedekt bent voor de kosten van medische zorg. Voorwaarde is wel dat die zorg onder de polisvoorwaarden van uw verzekeringspakket (basisverzekering + eventuele aanvullende verzekeringen) valt.

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten. In veel polissen staat dat als u naar zo’n gecontracteerde aanbieder gaat, u de kosten 100% vergoed krijgt. Bovendien betaalt de verzekeraar de rekening dan rechtstreeks aan de instelling of behandelaar. Om hun klanten goed van dienst te zijn, sluiten steeds meer zorgverzekeraars ook contracten af met zorgaanbieders in België of Duitsland. Kiest u voor zo’n gecontracteerde instelling in het buitenland, dan wordt de zorg op dezelfde manier vergoed als in Nederland.

Niet-gecontracteerde zorg

Wilt u gebruik maken van een buitenlandse zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar géén contract mee heeft, dan gelden (wederom afhankelijk van uw polis) andere regels. In dat geval is het verstandig vooraf toestemming voor de behandeling te vragen. Zelfs als u goedkeuring krijgt, bestaat de kans dat men slechts een deel van de kosten vergoedt. Toestemming vooraf is dus niet hetzelfde als ‘alles betaald krijgen’. U rekent in eerste instantie zelf met de zorgaanbieder af. Vervolgens kunt u (een deel van) de kosten terugvragen aan uw zorgverzekeraar. Het totale bedrag telt mee voor uw Nederlandse eigen risico.

Het deel dat u eventueel zelf moet bijbetalen, mag nooit zo hoog zijn dat de zorg in het buitenland daarmee onbereikbaar wordt. Helaas zijn er geen duidelijke regels voor wanneer dat het geval is. Als de kosten van een huisartsconsult in België 30 euro zijn en de verzekeraar vergoedt de helft, dan is dat waarschijnlijk geen belemmering. Maar betaalt de verzekeraar 70% van een operatie van 20.000 euro, dan is dat andere koek.

Er zit nog een addertje onder het gras. De vergoeding van niet gecontracteerde zorg is nooit hoger dan het bedrag, dat een vergelijkbare behandeling in Nederland zou hebben gekost. Stel, een bepaalde ingreep kost in Nederland gemiddeld 1000 euro en in bij het ziekenhuis dat u in Duitsland heeft uitgekozen 1500 euro. In dat geval kunt u in principe niet meer dan € 1000 vergoed krijgen, ook al staat in de verzekeringsvoorwaarden een vergoedingspercentage van 100%. Overigens vallen de zorgkosten in andere landen vaak juist lager uit. In dat geval is er geen probleem.

Kosten voor de reis en het verblijf in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor medische noodzakelijk vervoer gelden dezelfde polisvoorwaarden als in Nederland. Verwacht uw buitenlandse arts dat u daarvan gebruik zult moeten maken? Vraag daar dan vóóraf toestemming voor aan uw zorgverzekeraar. Doet u dat niet en blijkt naderhand dat de kosten niet onder de Nederlandse verzekeringsvoorwaarden vallen, dan moet u die alsnog zelf betalen.

E-112 formulier

Wilt u voor een behandeling naar een land in de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, IJsland of Liechtenstein? Dan kunt u, behalve op uw zorgpolis, ook aanspraak maken op uw rechten als Europees burger. De Europese wetgeving zegt namelijk dat u vrij bent om u binnen de EU plus de vier eerder genoemde landen te laten behandelen. U moet dan wel schriftelijk toestemming aan uw zorgverzekeraar vragen. Als het om specialistische zorg gaat, heeft u daarvoor – net als in Nederland – een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Uw verzekeraar mag uw verzoek alleen weigeren, als de behandeling:

 • niet binnen de Nederlandse zorgwetgeving valt;
 • binnen een redelijke termijn in Nederland zou kunnen plaatsvinden (6 weken voor dagopname en zeven weken voor behandeling in een kliniek);
 • niet wetenschappelijk bewezen (oftewel: experimenteel) is.

Wanneer uw verzekeraar toestemming geeft, ontvangt u een zogenaamd E-112 formulier. In dat geval doet het er NIET toe of de zorg eventueel duurder is dan het gangbare Nederlandse tarief, ook al doen verzekeraars het soms anders geloven. Met een E-112-formulier hoeft u zelf dus niets van de behandelkosten te betalen.

Het E-112 formulier is een soort garantieverklaring voor de zorgaanbieder in het buitenland. Als u het aan de betreffende instelling of arts geeft, worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks voldaan. Dat geldt in ieder geval voor zorg waarvoor u in het ziekenhuis moet worden opgenomen (intramurale zorg). Voor poliklinische zorg of een dagbehandeling (extramurale zorg) vragen buitenlandse ziekenhuizen soms een voorschot, maar ook in dat geval moeten ze het E112 als betalingsgarantie accepteren.

Het E-112-formulier wordt alleen geaccepteerd door ziekenhuizen en artsen, die in hun land bij een ziekenfonds zijn aangesloten. Is dat niet het geval (bijvoorbeeld bij een privékliniek) en heeft u wel toestemming voor de behandeling gekregen, vraag uw verzekeraar dan om een financiële garantieverklaring met daarin het maximaal te vergoeden bedrag. Door die aan uw behandelaar te overhandigen, kunt u mogelijk voorkomen dat u de rekening eerst zelf moet voldoen. Zeker bij dure operaties is dat erg praktisch.

Gaat u in een EU-land, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Australië op vakantie, dan kunt u bij uw gebruik maken van een Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC). Sommige verzekeraars geven de EHIC standaard af, in combinatie met hun eigen verzekeringspas. Bij anderen moet u hem aanvragen. Als u dat pasje laat zien, weet een zorgaanbieder in het buitenland dat betaling van de zorg gegarandeerd is. Het EHIC-pasje is echter alléén geldig in het geval u spoedeisende zorg over de grens nodig heeft. U kunt er dus geen gebruik van maken bij geplande, medisch noodzakelijke zorg.

Extra kosten

Sommige landen vragen een eigen bijdrage voor opname in het ziekenhuis. In België is dat bijvoorbeeld 14,14 euro per dag, in Duitsland 10 euro per dag gedurende maximaal 28 dagen. Die kosten zijn in principe voor eigen rekening, tenzij ze zijn opgenomen in uw aanvullende verzekering. Dat geldt óók als u een E-112 formulier heeft.

Extra kosten zoals het gebruik van tv en telefoon of de inschakeling van een tolk worden door het buitenlandse ziekenhuis bij u persoonlijk in rekening gebracht, en komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor bijkomende kosten voor een 1e of 2e klas kamer, die niet onder de verzekeringsvoorwaarden vallen.

Overigens komen dat soort extra uitgaven in het buitenland vaak wel lager uit dan in Nederland. In België kost een privékamer bijvoorbeeld maar 30 euro extra. Voor 15 euro meer mag de partner blijven slapen. U moet dat bedrag weliswaar zelf betalen, maar prettig en goedkoop is het wel.

Oneens

Om onaangename financiële verrassingen achteraf te voorkomen, is het verstandig ALTIJD vooraf toestemming aan uw zorgverzekeraar te vragen voor uw behandeling. Wijst die uw verzoek af, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u aan waarom u vindt dat de behandeling toch  vergoed moet worden. Zo’n klacht kan zowel voor als na de behandeling worden verstuurd.

Als uw verzekeraar niet reageert of voet bij stuk houdt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz.. Die bekijkt of de zaak door bemiddeling is op te lossen. Zo’n bemiddelingstraject duurt ongeveer acht weken en is gratis. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunnen de adviseurs u daarbij mogelijk ter zijde staan. De geschillencommissie geeft een bindend advies (eveneens gratis). Dat betekent dat u en uw zorgverzekeraar zich aan de uitspraak moet houden.

Complicatie

Als u kiest voor niet-gecontracteerde buitenlandse zorg, worden uw eigen huisarts en specialist(en) meestal niet automatisch van uw behandeling op de hoogte gesteld. Spreek dus duidelijk met uw buitenlandse arts af dat zij van hem een verslag (in het Nederlands, Engels of Duits) ontvangen, inclusief een opsomming van de medicijnen die u heeft (mee)gekregen. Zo nodig kan hij ook contact opnemen met uw arts(en) in Nederland om afspraken te maken over controle en nazorg. Om er zeker van te zijn dat uw dossier goed terecht komt, kunt u het het beste zelf uit het buitenland meenemen. Mocht zich een complicatie voordoen, dan hebben de behandelaars in Nederland in ieder geval direct alle gegevens voorhanden.

Als er terug in Nederland een complicatie optreedt, zijn Nederlandse artsen en ziekenhuizen verplicht u te helpen. Omdat de buitenlandse aanbieder verantwoordelijkheid is voor de kwaliteit van de geboden zorg, zal uw zorgverzekeraar in dat geval soms proberen de kosten daarvan op hem te verhalen.

Reguliere reis- en annuleringsverzekeringen hebben standaard in hun voorwaarden opgenomen dat geplande medische zorg is uitgesloten van dekking. Daar heeft u in zo’n geval dus niets aan.

Tot slot: overleg vóór uw vertrek naar het buitenland met uw huisarts of het verstandig is bij terugkomst een test te laten doen voor besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA. Zonder zo’n test wordt u in Nederland bij opname na een complicatie mogelijk in de quarantaineafdeling van een ziekenhuis geplaatst.

[Kader]

Top vijf van landen waar Nederlandse patiënten worden behandeld

 1. België
 2. Duitsland
 3. Frankrijk
 4. Spanje
 5. Turkije

Gebaseerd op schatting van een aantal grote zorgverzekeraars

[Kader]

Meer weten?

[Kader]

Bemiddeling

Er zijn diverse (reis)organisaties, die zich hebben gespecialiseerd in zorg in het buitenland. Zij bemiddelen tussen de zorgaanbieder en uw zorgverzekeraar, en organiseren de reis en het verblijf in het buitenland. Zorgbemiddeling door uw zorgverzekeraar is gratis, een reisorganisatie vraagt daar vaak geld voor. Denkt u erover om gebruik te maken van een dergelijke organisatie, let er dan in ieder geval op dat die:

 • aangesloten is bij ANVR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Calamiteitenfonds;
 • een verzekeringspolis aanbiedt, speciaal voor medisch toerisme;
 • goede contacten heeft met kwalitatief hoogwaardige specialisten en klinieken;
 • ervaring heeft met het organiseren van reizen die rekening houden met medische behoeftes.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: