VERKIEZINGSQUIZ

5 Sep

Gepubliceerd in Didactief nr. 7, september 2012

Nog een week en dan kiest Nederland een nieuw parlement. Welke partij heeft het goed voor met het onderwijs? Test hier je kennis hier! 

EVEN TERUGKIJKEN…

 1. In mei van dit jaar sloten VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een ‘lenteakkoord’ over de begroting van 2013. Met dit akkoord werden verschillende onderwijsmaatregelen van het Kabinet Rutte teruggedraaid. Welke? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

a)      De bezuinigingen op het passend onderwijs

b)      De invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterfase van het hoger onderwijs

c)       De invoering van prestatiebeloning voor docenten

d)      De korting op de reisvoorziening voor studenten

2. In datzelfde lenteakkoord is 105 miljoen euro uitgetrokken voor extra investeringen in het onderwijs. Waar gaat dat geld naartoe?
a)      Naar de ontwikkeling van brede scholen

b)      Naar de versterking van de kwaliteit van het onderwijs, leraren en schoolleiders

c)       Naar het stimuleren van technische studies

d)      Naar docentensalarissen

BASISONDERWIJS

3. De basisschool moet worden uitgebreid met een ‘groep 0’ voor 0 tot 3-jarigen, vinden deze partijen (al dan niet voor alle kinderen of alleen voor die met een taal- of ontwikkelingsachterstand).
a)      PvdA en CDA

b)      CDA en D66

c)       D66 en SP

d)      SP en ChristenUnie

 4. Slecht presteren als basisschool? Dan ook minder budget. Dat stelt:

a)      D66

b)      PvdA

c)       VVD

d)      CDA

5. Het idee van de brede school wordt in de politiek alom omarmd. Eén partij pleit er zelfs voor om  elke basisschool (en het liefst ook alle middelbare scholen) ‘breed’ te maken. Welke?

a)      CDA

b)      SP

c)       ChristenUnie

d)      GroenLinks

6. De onderwijzer wordt aangesproken met ‘meester’ of ‘juf’. De Canon van Nederland wordt verplicht geleerd. Kinderen leren het volkslied en op elke school hangt een Nederlandse vlag. Welke partij ziet de toekomst graag zo?

a)      PvdA

b)      SP

c)       PVV

d)      SGP

7. Een conciërge (of een andere vorm van ondersteuning) op iedere basisschool: als deze partij het voor het zeggen krijgt, komt die er.
a)      SP

b)      PVV

c)       GroenLinks

d)      D66

8. Op elke basis- en middelbare school wordt dieren-, natuur- en milieu- en voedingsonderwijs gegeven, waar kinderen leren als verantwoordelijke burgers om te gaan met de aarde en al haar bewoners. En scholen worden ondersteund bij het inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen. Dat wil:

a)      GroenLinks

b)      D66

c)       Partij voor de Dieren

d)      PvdA

 

VOORTGEZET ONDERWIJS

9. In Amerika is de ‘middle school’ voor kinderen van 11 tot 14 een bekend fenomeen. In Nederland is er nu ook een partij die wil experimenteren met zogenaamde ‘junior college’s’, waarvan het diploma toegang geeft tot alle typen vervolgonderwijs. Wie heeft dit plan gelanceerd?
a)      VVD

b)      D66

c)       GroenLinks

d)      PvdA

10. Er wordt al jaren over gesteggeld: de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs. Als het aan deze partijen ligt, is die binnenkort definitief verleden tijd.

a)      CDA en VVD

b)      D66 en PvdA

c)       VVD en D66

d)      PvdA en PVV

11. Certificaten per vak in plaats van per opleiding, zodat een leerling in het voortgezet onderwijs desgewenst examen kan doen in een vak op een hoger niveau en makkelijker kan doorstromen. Van welke partij komt dit idee?

a)      VVD

b)      Partij voor de Dieren

c)       GroenLinks

d)      D66

 12. Terug van weggeweest: de ambachtsschool. Deze partijen staan te trappelen om hem opnieuw in te voeren.

a)      SP en CDA

b)      CDA en PVV

c)       PVV en D66

d)      D66 en VVD

13. De invoering ging niet zonder slag of stoot. Nu het is eindelijk geregeld, wil één partij de inkoop van schoolboeken via aanbesteding zo snel mogelijk weer afschaffen. Welke?

a)      GroenLinks

b)      SP

c)       PvdA

d)      ChristenUnie

14. Door niveaus 1 en 2 van VMBO en MBO samenvoegen tot één integrale opleiding, sluit je meer aan bij de vaardigheden van de leerlingen en voorkom  je schooluitval. Dat bepleit:

a)      D66

b)      PvdA

c)       VVD

d)      CDA

15. De vrijheid van onderwijs wordt door alle partijen gekoesterd. Eén partij maakt echter een uitzondering voor islamitische scholen: die moeten allemaal dicht. Welke?

a)      VVD

b)      SGP

c)       ChristenUnie

d)      PVV

 

HOGER ONDERWIJS

16. Het werd nog voor de zomer als proefballonnetje opgelaten: het idee om het collegegeld voor technische studies af te schaffen. Welke partij opperde dit ook alweer?

a)      D66

b)      GroenLinks

c)       CDA

d)      PvdA

17. De meeste partijen willen het systeem van studiefinanciering hervormen, bijvoorbeeld door er een sociaal leenstelsel van te maken. Maar twee partijen zeggen onherroepelijk: ‘handen af van de basisbeurs’. Welke?
a)      Partij voor de Dieren en GroenLinks

b)      GroenLinks en SP

c)       SP en PVV

d)      PVV en ChristenUnie

18. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking staat sterk ter discussie. Eén partij wil echter juist een studiebeurs voor studenten uit ontwikkelingslanden invoeren. Welke?

a)      ChristenUnie

b)      SP

c)       CDA

d)      Partij voor de Dieren

 

LERAREN

 19. ‘De nullijn voor leraren gaat onmiddellijk van tafel.’ Klare taal van welke partij?

a)      SP

b)      PVV

c)       PvdA

d)      CDA

20. Selectie aan de poort: alleen de allerbeste studenten worden nog toegelaten op de lerarenopleidingen. Welke partijen willen dit invoeren?

a)      VVD en CDA

b)      CDA en D66

c)       D66 en PVV

d)      PVV en PvdA

21. Als het aan deze partij ligt, krijgt elke leraar straks een talentenbudget waarmee hij zich jaarlijks (deels buiten schooluren) moet bijscholen.

a)      ChristenUnie

b)      GroenLinks

c)       D66

d)      VVD

22. Voor een leraar die niet goed lesgeeft, zich onvoldoende openstelt voor intervisie en bijscholing en zich niet registreert in het lerarenregister, is in het onderwijs geen plaats. Dat stelt:

a)      PVV

b)      CDA

c)       VVD

d)      SP

23. In het lenteakkoord werd het plan voor prestatiebeloning voor leraren teruggedraaid. Eén van de partijen die het akkoord sloten, voert zo’n beloning echter liever vandaag dan morgen weer in. Welke?

a)      VVD

b)      CDA

c)       PVV

d)      D66

 

 Antwoorden 

 1. a en c
 2. b
 3. b
 4. c
 5. d
 6. c
 7. a
 8. c
 9. c
 10. b
 11. d
 12. b
 13. b
 14. c
 15. d
 16. d
 17. c
 18. a
 19. c
 20. b
 21. a
 22. c
 23. d
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: